[Portfolio] Attachments in matrix evaluation

Zaldivar, Marc mzaldiva at vt.edu
Thu Jul 28 03:47:24 PDT 2011


Mark,

We have one.  Do you want the whole matrix or just the form?  Basically, yes, we use a feedback form that includes a comment box and a file upload element.

Marc Z

On Jul 28, 2011, at 5:26 AM, Mark Breuker wrote:

Hi all,

I’m looking for an solution where and evaluator can upload documents into a student’s matrix. I think I remember that it is possible to create a custom evaluation form that allow you to do this but I can’t find an example… anyone?

Cheers,

Mark

Mark Breuker
Product Owner
Tel.: +31 71 5451 203

Leidse Onderwijsinstellingen bv
Leidsedreef 2
2352 BA Leiderdorp
www.loi.nl<http://www.loi.nl>

________________________________

<nwss_loi2701.gif>

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming hebben dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en de bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een wettelijke geheimhoudingsplicht. Indien u deze e-mail ten onrechte ontvangen hebt, wordt u verzocht ons daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch op de hoogte te stellen, en het ontvangen bericht (en de bijlagen) te wissen zonder deze te lezen, te kopiëren of aan derden bekend te stellen.

P  Denk aan het milieu voordat u dit bericht print

_______________________________________________
portfolio mailing list
portfolio at collab.sakaiproject.org<mailto:portfolio at collab.sakaiproject.org>
http://collab.sakaiproject.org/mailman/listinfo/portfolio

TO UNSUBSCRIBE: send email to portfolio-unsubscribe at collab.sakaiproject.org<mailto:portfolio-unsubscribe at collab.sakaiproject.org> with a subject of "unsubscribe"

*********************************
Marc Zaldivar, Ph.D.
Director, ePortfolio Initiatives
Learning Technologies
2210 Torgersen Hall
Virginia Tech
Blacksburg, VA 24061
marcz at vt.edu<mailto:marcz at vt.edu>
540-231-8994More information about the portfolio mailing list