[Portfolio] Attachments in matrix evaluation

Mark Breuker mbreuker at loi.nl
Thu Jul 28 02:26:58 PDT 2011


Hi all,

I'm looking for an solution where and evaluator can upload documents into a student's matrix. I think I remember that it is possible to create a custom evaluation form that allow you to do this but I can't find an example... anyone?

Cheers,

Mark

Mark Breuker
Product Owner
Tel.: +31 71 5451 203

Leidse Onderwijsinstellingen bv
Leidsedreef 2
2352 BA Leiderdorp
www.loi.nl

________________________________

[Nederland wordt steeds slimmer. Leidse Onderwijsinstellingen]

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming hebben dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en de bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een wettelijke geheimhoudingsplicht. Indien u deze e-mail ten onrechte ontvangen hebt, wordt u verzocht ons daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch op de hoogte te stellen, en het ontvangen bericht (en de bijlagen) te wissen zonder deze te lezen, te kopi?ren of aan derden bekend te stellen.

P  Denk aan het milieu voordat u dit bericht print

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://collab.sakaiproject.org/pipermail/portfolio/attachments/20110728/17e80b7a/attachment.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nwss_loi2701.gif
Type: image/gif
Size: 4378 bytes
Desc: nwss_loi2701.gif
Url : http://collab.sakaiproject.org/pipermail/portfolio/attachments/20110728/17e80b7a/attachment.gif 


More information about the portfolio mailing list